May đồng phục

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Mr Khang
Chức vụ: P. Kinh Doanh
Di động: 0123 838 0045
0163 517 6637
Điện Thoại:
0123 838 0045 - 0163 517 6637
Fax:
Địa chỉ:
15/45 Phan Huy Ích, Phường 15, Quân Tân Bình, HCM
Thông tin công ty
Xưởng gia công may mặc - Cơ sở May Mặc Đồng Phục Minh Lên
Địa chỉ:
15/45 Phan Huy Ích, Phường 15, Quân Tân Bình, HCM
Điện thoại:
0123 838 0045 - 0163 517 6637
Fax:
Email:
Website:

Bản đồ chỉ đường